Tagy: detektiv, kancelář, špionážní technika, agentura, zabezpečení, ochrana, doprovod, detektivní, pátrání, odposlech, sledování, štěnice, eagle security

BEZPEČNOSTNÍ služby

Ostraha objektu připojením na PCO

Pult centralizované ochrany (PCO) slouží k monitorování a vyhodnocování zpráv z prostor chráněných elektronickými zabezpečovacími systémy (EZS) nebo elektronickou požární signalizací (EPS). Připojením EZS nebo EPS na PCO výrazně zvyšuje úroveň ochrany majetku ve střeženém objektu. Zároveň je možné přenášet na PCO i různé technické stavy (např. únik plynu, výpadky napájení el. proudem, stav vody, poruchy výtahů apod.).
Na náš dispečink PCO je prostřednictvím telefonních linek (JTS), bezdrátově pomocí radiových vysílačů, případně přes GSM rozhraní napojeno od podzimu 2003 několik desítek objektů různých kategorií od rodinných domků, rekreačních objektů až po průmyslové podniky. Při signálu PCO okamžitě vyjíždí na místo narušení objektu zásahová skupina. Zásahová skupina PCO je ozbrojena krátkými střelnými zbraněmi a je vybavena neprůstřelnými vestami, tonfou, paralyzérem, mobilním telefonem, radiostanicí a fotoaparátem. Bezpečnostní pracovníci jsou vystrojeni služebním stejnokrojem. K zajištění výjezdu zásahové skupiny PCO slouží terénní vozidlo Hummer (4x4).

Střežení objektu kamerovým systémem (CCTV)

Kamerové systémy slouží jako důležitá součást zabezpečení objektů a areálů. Sledování pohybu osob a vozidel bez přímé účasti bezpečnostních pracovníků snižuje náklady na poskytovanou službu a přináší zvýšení efektivity k zajištění bezpečnosti. Kamerové systémy mají vlastní zálohový zdroj energie a lze je napojit na náš dispečink provozu, odkud v případě narušení objektu je ihned na místo vyslána zásahová skupina PCO.

Fyzická ostraha objektů

Účelem této služby je doplnit technickou a elektronickou ostrahu objektu, čímž se sníží bezpečnostní riziko a zároveň se tak zkvalitní poskytované bezpečnostní služby. Hlavním cílem je zamezit vniknutí neoprávněných osob do střežených prostor, předcházet poškození nebo zničení střeženého majetku v důsledku poruch, havárií rozvodů elektrického proudu, vody, plynu a provádět preventivní opatření v dohodnutém rozsahu. Dále se zabezpečují režimová opatření podle přání zákazníka (např. parkovací režim, klíčový režim, propustkový režim apod.) a dále se provádí dohled nad dodržováním provozního (pracovního) řádu zákazníka.

Osobní ochrana - bodyguarding

Služba je určena pro V.I.P. klienty a je prováděna speciálně pracovníky, kteří procházejí zvláštním výcvikem a ovládají taktiku činnosti v konfliktních situacích, sebeobranu a boj z blízka, střelbu z palných zbraní a v neposlední řadě řízení vozidel v nestandardních situacích. Podle přání zákazníka jsou tito pracovníci oblečeni buď ve služebním stejnokroji nebo v civilním obleku. Pracovník v civilním obleku je vybaven skrytou neprůstřelnou vestou. Cena této služby je závislá na důležitosti, charakteru a zejména míře rizika prováděné činnosti.

Hotelová ochranka

Poskytujeme ostrahu a služby hotelového detektiva.

Patrolová hlídka

Služba je určena jako doplněk k elektronickému zabezpečení objektu. Patrolová hlídka provádí kontrolu objektu v době, kdy není hlášeno jeho narušení, zejména během technické poruchy, výpadku elektrické energie, opuštění objektu na delší dobu. Kontrola je zaměřena na stav oplocení, dveří, oken apod.

VIP security service

Komplexní poskytnutí bezpečnostních a detektivních služeb s cílem diskrétně zajistit maximální ochranu osob, majetku a informací. Stoprocentní ohled na vyšší náročnost a větší riziko zakázky za využití nejlepší techniky a nejzkušenějších pracovníků k úplné spokojenosti zákazníka je samozřejmostí.

Pořadatelské služby

Jedná se o pořadatelské zajištění zejména při organizaci sportovních utkání, společenských akcí, výstav a festivalů. Pracovníci pořadatelské služby při této činnosti např. kontrolují oprávněnost osob ke vstupu, poskytují informační služby a podílejí se na zabezpečení veřejného pořádku. 

Bezpečnostně právní poradenství - security manager

Bezpečnostní audit

Analýza bezpečnostních rizik objektu nebo areálu, vyhodnocení zjištěných nedostatků a stanovení možných řešení k jejich odstranění s ohledem na příslušné předpisy a přání zákazníka.

Pracovní a provozní řády

Jejich vypracování s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Opatření

Určení možných opatření k prevenci rizik a opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí dle požadavků zákoníku práce.

Poradenství

Pomoc při plnění základních povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zastupování poškozeného v trestním řízení - zmocněnec

Kvalifikované a profesionální zastupování každého, komu není příjemné trávit svůj čas před orgány činnými v trestním řízení (stačí plná moc).

Zastupování ve správním řízení – právní zástupce, zmocněnec poškozeného

Zajištění důkazů a právní zastoupení ve věci (překročení povolené rychlosti, řízení vozidla po požití alkoholu a další přestupková jednání).

PŘIHLÁŠENÍ = 5% SLEVA

Po registraci a přihlášení budete mít na další nákupy 5% slevu. Platí na všechny položky na eshopu bez výjimky.


NEWSLETTER - novinky na email

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z oblasti detektivní ochrany a špionážní techniky.

CERTIFIKACE

 

  

 

KOŠÍK

Košík je prázdný

DOTAZ na detektivy
Predaj na Slovensko

Informácie o predaji na Slovensko, pozri tu. Je možné zaslať tovar v hotovosti na dobierku alebo si môžete zvoliť platbu vopred na účet do banky na Slovensku. Cena dopravy v tomto prípade je rovnaká ako pre objednávky po Českej republike.